සමගි ජන බලවේගය

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මාසික ආදායම ලක්ෂ 85යි; වියදම ලක්ෂ 1600ක්

මාසයකට ලක්ෂ 85ක ආදායමක් උපයන මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මාසික වියදම ලක්ෂ එක්දහස් හයසීයක් බව සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්...

රට බංකොළොත් කරපු අයට ඇමතිධූර පිරිනැමීම පිස්සුවක් – ජේ සී අලවතුවල

මේ රට බංකොලොත් කරපු අයට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් දිය යුතු බව සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ සී...

වරප්‍රසාද ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කළොත් ජනතාව රතු එළියක් දල්වනු ඇත – ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර්

පෞද්ගලික වරදාන වරප්‍රසාද ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කළොත් ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් බිඳ වැටෙනු ඇතැයිද එසේ වුවහොත් ජනතාව රතු එළියක්...