සමගි ජන බලවේගය

සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට කුණු බිත්තර ප්‍රහාරය නොදියුණු ගෝත්‍රික ස්වභාවයේ ප්‍රහාරයක් – ඩලස් අලහප්පෙරුම

සමගි ජන බලවේගය ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට (07) එල්ල කරන ලද කුණු බිත්තර ප්‍රහාරය නොදියුණු ගෝත්‍රික ස්වභාවයේ ප්‍රහාරයක් බවත් එය කිසිසේත්ම තමන්...

ආණ්ඩුවක් තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි! බලය තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි ! අනිවාර්යෙන් අපි රටට සේවයක් කරන්න ඕන – සජිත් ප්‍රේමදාස

ආණ්ඩුවක් තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි බලය ඇතත් නැතත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් නිපුනතාවයක් දක්ෂතාවයක් කුසලතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි රටට...

ඉදිරි මාස තුන ආණ්ඩු කරන්නෙ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නකෝ – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

වසර ගණනක් ඉදිරියට රට පාලනය කරන්නේ කෙසේද යන්න නොව අවම වශයෙන් ඉදිරි මාස තුන තුළ රටේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන්නේ කෙසේදැයි...