වෘත්තීය සමිති

අගමැති නෙතන්යාහුට එරෙහිව ඊශ්‍රායලයේ පැවති විරෝධතා දරුණු අතර පත්වෙමින් පවති

සති 12ක සිට ඊශ්‍රායලයේ පැවති විරෝධතා සහ වැඩ වර්ජන දරුණු මුහුණුවරක් ගෙන තිබේ. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රධාන වෘත්තීය...

සෑම පුරවැසියෙකුටම රැස්වීමේ සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට හිමිකම් ඇත – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් වන අප රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම රැස්වීමේ සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට හිමිකම් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම්...

“NGO වලට අවශ්‍ය පරිදි පාසල් නිල ඇඳුම වෙනස් කරන්න බැහැ හයිටි රාජ්‍යයත් බිඳ වැටුණේ එහෙමයි – විමල්

එන්.ජී.ඕ. වලට අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම්වලට අනුව ගුරුවරියන්ගේ හෝ පාසල් ළමයින්ගේ නිල ඇඳුම වෙනස් නොකරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු...