විස පොල්තෙල්

ගමට සෙක්කුවක් – විස පොල්තෙල් ආනයනය කිරීමට GMOA සභාපති පාදෙනියගෙන් විසඳුමක්

විස පොල්තෙල් ආනයනය කිරීමට විසඳුමක් ලෙස සෑම ගමකටම සෙක්කුව බැගින් ලබා දෙන්නැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙනිය අවධාරණය...

විස පොල්තෙල් තෙවැනි පරීක්ෂණයත් අසමත්, සැක පොල් තෙල් බවුසරයක් දඹුල්ලෙන් අල්ලයි

පෞද්ගලික සමාගම් හතරකින් ආනයනය කර එම සමාගම්වල ගුදම්වල ගබඩා කර ඇති පොල්තෙල්වල ‘ඇෆ්ලටොක්සීන්’ නමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තෙවැනි පරීක්‍ෂණයෙන්...

විස පොල්තෙල්වලට කලින් විස මිරිස් මෙට්‍රික්ටොන් 200කුත් ඇවිත්

සමාගම් 17ක් විසින් මෙරටට ආනයනය කළ ඇෆලටොක්සීන් අඩංගු වියළි මිරිස් මෙට්‍රික්ටොන් 200කට අධික ප්‍රමාණයක් වෙළෙඳපොළට නිදහස් වී ඇති බව වාර්තා...