විරෝධතා

මාලදිවයිනේ “මෝල්ඩීවියන් එයාර්” ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් අත්හිටුවයි

ආර්ථික අභියෝග, විරෝධතා සහ නොසන්සුන්තා හේතු සඳහන් කරමින් මාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන මෝල්ඩීවියන් එයාර් ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා තිබේ.‍ එරට...

එමානුවෙල් මැක්ක්‍රෝන් ප්‍රමුඛ ප්‍රංශ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ප්‍රංශය පුරා දැවැන්ත විරෝධතා

එමානුවෙල් මැක්ක්‍රෝන් ප්‍රමුඛ ප්‍රංශ ආණ්ඩුව කොවිඩ් වසංගතය මැඩපැවැත්වීම වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් මැදිහත්වීමක් සිදු නොකරන බවට චෝදනා කරමින් ප්‍රංශය පුරා දැවැන්ත විරෝධතා...

ඉම්රාන් ඛාන්ගේ ලංකා සංචාරය අතරතුර විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්

පාකිස්ථාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ගේ ලංකා සංචාරය අතරතුර විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට මුස්ලිම් සංවිධාන සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ. කොරෝනා වැළදී...