විරෝධතා

යුක්රේන සංචාරකයින්ට දළදා මාළිගාවේ දී විරෝධතාවක්

දළදා මාළිගාවට නොපැමිණෙන බව කියමින් මල්වතු අස්ගිරි මහා සංඝරත්නය මුලාකොට යුක්රේන සංචාරකයින් එකසිය අනූපස් දෙනකු දළදා මාළිගය වෙත පැමිණිම සම්බන්ධයෙන්...