විරෝධතා

ඡන්ද පෙත්සම්වලට එරෙහි නීතිපතිගේ හා මුදල් ලේකම්ගේ විරෝධතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් දෙකක් නිශ්ප්‍රභ කරන ලෙස ඉල්ලා නීතිපතිවරයා සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉදිරිපත් කළ...

ආණ්ඩු වෙනස් කිරීම සඳහා නැවත අරගල කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නෑ – ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

ආණ්ඩු වෙනස් කිරීම සඳහා නැවත අරගල කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. නැවත අරගල කරන්න ආවොත්...

උද්ඝෝෂණයක්, හෝ පෙළපාලියක් පවත්වන්නේ නම් පැය 6කට කලින් අවසර ගන්න – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

යම් ස්ථානයක උද්ඝෝෂණයක්, හෝ පෙළපාලියක් පවත්වන්නේ නම් රටේ ක්‍රියාත්මක නීතියට අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් පැය හයකට පෙර පොලිසිය හෝ ආරක්ෂක අංශ...