විභාග කොමසාරිස්

අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වන ලෙසට විභාග කොමසාරිස්වරයාට නියෝගයක්

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය පැවතෙන කාලය අතරතුර විදුලිය කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව ලංකා ගුරු සංගමය ගොනු කර ඇති...