වතුකරය

නුවරඑළිය හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල ලංගම ඩිපෝවලට නව බස් රථ

ඉන්දීය රජය විසින් ණය ආධාර යෝජනාක්‍රමය මගින් ලබාදුන් නව බස් රථ නුවරඑළිය හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල ලංගම ඩිපෝවලට (09) බෙදා දුන්නා....

වතුකරයේ පැය 24ම ක්‍රියාත්මක එකදු රෝහලක්වත් නැහැ – වඩිවේල් සුරේෂ්

රටේ දැනට මතුවී ඇති කොරෝනා වසංගතය කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වලට පසුව අධික ලෙස බලපෑමට ලක්වී ඇත්තේ වතුකරය බවත් මෙම...