රිෂාඩ් බදියුද්දීන්

“රිෂාඩ් යන නම නොකිය රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ගෙන යන්න බැරි තත්වයක්” – මුෂාරෆ්

PCR පරීක්ෂණය හේතුවක් ලෙස පෙන්වා රිෂාඩ් බදියුදීන් හට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අයිතිය පවා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත්,රිෂාඩ් යන නම නොකිය රාජ්‍ය...

රිෂාඩ්ව අද පාර්ලිමේන්තු සභාවට රැගෙන එන්න ලිඛිත ඉල්ලීමක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සඳහා හෙට සහ අනිද්දා සහභාගී කරවීමට පියවර ගන්නා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සෞඛ්‍ය...

මගේ සහෝදරයා නිදහස් කිරීමටත්, දේශපාලනයටත්, කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ – රිෂාඩ් බදියුද්දීන්

"අපි දේශපාලන තීන්දු තීරණ ගන්නේ රටේ සහ ජනතාවගේ යහපත තකා හොඳට හොයලා බැලීමෙන් පසුවයි. නැතුව ජාතිවාදීන්ට බිය වෙලා කිසිම තීන්දු...