රාජපක්ෂ

(VIDEO) රාජපක්ෂලා ෆේල් ! ආයිත් රාජපක්ෂලාට බලයට එන්න බැහැ ! – කුමාර වෙල්ගම

මේ වන විට ජනතාව දැඩි පීඩනයකින් සිටින අතර රාජපක්ෂලා ෆේල් බවත් යළි රාජපක්ෂලාට බලයට පැමිණීමට නොහැකි බවත්, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට...

පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස ඉන්දියාව,රාජපක්ෂලාව බලයට ගෙනාවේ ඉන්දියාව – ඩිලාන් පෙරේරා

පසුගිය 15 වන දින හිරු රූපවාහිනී නාළිකාවේ "සලකුණ" දේශපාලන සංවාදයට සහභාගි වූ ඩිලාන් පෙරේරා ඇමතිවරයා ද පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස ඉන්දියාව...

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කියූ කතාව වැරදි පූර්වාදර්ශයකි – තිස්ස අත්තනායක

විපක්ෂය විසින් පෙන්වා දෙන ලද අඩුපාඩු , රජය විසින් නිවැරදි කර ගත යුතුයි. ඒ හැර වෛර කතා ප්‍රකාශ කිරීම රාජ්‍ය...