රසායනික පොහොර

පරිසරය රැකෙන කෘෂි විප්ලවයක් අවශ්‍යයි; කාබනික වගාවට විරුද්ධ රසායනික පොහොරට ඇබ්බැහි වූවන් – ජනපති

දශක ගණනාවක් පුරා නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි ජනතාව අතර බරපතළ ගැටලුවක් නිර්මාණය කර ඇති බවත්, රසායනික පොහොර අධික...

රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම ගැසට්ටුව වැරදි උපදෙස් මත සිදුවූවක් – මහාචාර්ය උදිත් කේ. ජයසිංහ

රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම් කරමින් නිකුත් කරනු ලැබූ ගැසට් නිවේදනය වැරදි උපදෙස් මත සිදුවූවක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය උදිත්...

එදා බිත්තිවල චිත්‍ර ඇඳපු තරුණයො අද රට දාලා යන්න පාස්පෝට් පෝලිම්වල ඉන්නවා – ජේ.සී. අලවතුවල

උද්දච්චකම පැත්තකින් තියා ආණ්ඩුව රසායනික පොහොර තහනම රිවස් කළ යුතු බව සමගි ජන බවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ.සී. අලවතුවල මහතා පැවසීය....