යතුරුපැදි

මංතීරු දඩය සඳුදා සිට, සමාජ මාධ්‍ය විරෝධාය හමුවේ යතුරුපැදි, ත්‍රීවීලර් සඳහාත් මංතීරුවක්

කොළඹ නගරයේ මංතීරු නීතිය කඩකරන රියදුරන්ට එරෙහිව රුපියල් 2000ක දඩයක් පැනවීම එළැඹෙන සඳුදා සිට අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවත් හෙට සිට...