යතුරුපැදි

සොරා ගත් යතුරුපැදි අපරාධවලට; පොලිසියෙන් යතුරුපැදි හිමියන්ට අනතුරු ඇගවීමක්

ගාල්ල, ගාල්ල වරාය, තිස්සමහාරාමය, අහුංගල්ල හා කතරගම පොලිස් වසම්වල සිදු වූ යතුරුපැදි අංක තහඩු සොරකම් කිරීම සම්බන්ධව පැමිණිලි කිහිපයක් පසුගිය...

මෙම වසරේ මුල් මාස හතර තුළ මෝටර් රථ-යතුරුපැදි ලියාපදිංචියේ විශාල අඩුවක්

මෙම වසරේ පසුගිය මාස හතරේ වාහන සහ යතුරුපැදි නව ලියාපදිංචි කිරීමේ විශාල පහත බැසීමක් ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව...

යතුරුපැදි වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු 13,320ක්

යතුරුපැදිවලින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමෙන් මාර්ගයේ භාවිතයට නුසුදුසු යතුරුපැදි 450ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය...