මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ

ඩොලර් බිලියනයක ණයක් ගන්න රහසේම ඉන්දියාවට රට පාවාදෙීමේ ගිවිසුම් 05ක් අත්සන් කරලා – සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ පසුගියදා ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක යෙදෙමින් ඩොලර් බිලියනයක කෙටි කාලීන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් පහක්...

සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ පාරිතෝෂික මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ නඩුවෙනුත් බැසිල් නිදහස් කරයි

සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ පාරිතෝෂික මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 2015 වසරේ, රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කිරීමේ චෝදනා යටතේ කඩුවෙන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු...