මැතිවරණ කොමිසම

IMF ඉවර වෙන තුරු මැතිවරයකට අවස්ථාවක් නැ – ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ඇති කර ගෙන තිබෙන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු අවසන් වන තෙක් කිසිදු මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවස්ථාවක් නැතැයි...

ජාතික ජන බලවේගයේ ලියාපදිංචිය නීතිවිරෝධී බවට මෝසමක්

මැතිවරණ කොමිසම විසින් ජාතික ජන බලවේගය ලියාපදිංචි කර ඇති ආකාරය නීතිවිරෝධී බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට අවසර ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා...