මැතිවරණ කොමිසම

අලුතින් පිහිටුවීමට නියමිත මැතිවරණ කොමිෂමට වර්තමාන සහ හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතීන්ගෙන් අයදුම්පත්

අලුතින් පිහිටුවීමට නියමිත මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට අයදුම්පතක් යොමු කළ බව මැතිවරණ කොමිසමේ වර්තමාන සභාපති...

මැතිවරණ කොමිසම කළ ඉල්ලීමට අදාළ කතානායකගේ ප්‍රතිචාරය මුදල් ඇමතිට

මැතිවරණය සඳහා මුදල් ලබාගැනීමට මැදිහත් වන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම කළ ඉල්ලීමට අදාළ සිය ප්‍රතිචාරය මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත යොමුකරන බව කතානායක මහින්ද...

අය වැයෙන් වෙන්කළ මුදල් මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිකුත් නොකිරීමට එරෙහිව පෙත්සමක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා 2023 වසරේ අය වැය තුළින් වෙන්කර තිබෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිකුත් නොකිරීමට...

You may have missed