මැතිවරණ කොමිසම

මැතිවරණ කොමිසම කළ ඉල්ලීමට අදාළ කතානායකගේ ප්‍රතිචාරය මුදල් ඇමතිට

මැතිවරණය සඳහා මුදල් ලබාගැනීමට මැදිහත් වන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම කළ ඉල්ලීමට අදාළ සිය ප්‍රතිචාරය මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත යොමුකරන බව කතානායක මහින්ද...

අය වැයෙන් වෙන්කළ මුදල් මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිකුත් නොකිරීමට එරෙහිව පෙත්සමක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා 2023 වසරේ අය වැය තුළින් වෙන්කර තිබෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිකුත් නොකිරීමට...

පොරොන්දු පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අපහසුයි – මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් මුදල් ප්‍රතිපාදන සහ අනිකුත් පහසුකම් නොලැබීම හේතුවෙන් අධිකරණයට පොරොන්දු පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අපහසු...