මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

පුරප්පාඩු වූ රනිල්ගේ මන්ත්‍රී ධූරය වජිර අබේවර්ධනට

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමත් සමග පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධූරය වෙනුවෙන් වජිර අබේවර්ධන පත් කර තිබේ. ඒ බව සඳහන් කරමින්...

ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රදර්ශනයට; හිමිකම් ඉල්ලීම් සහ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව

මෙම වසරේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රදර්ශනය (15) සිට ආරම්භ වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාවලියට...

දැනට පවතින වාතාවරණය ලිහිල් කර මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සුදුසු වාතාවරණය ඇති කළ යුතුයි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

“ජනතාව ගෑස් පෝලිම්වල, තෙල් පෝලිම්වල ඉතාමත් හැඟීම්බරව ආවේගශීලීව සිටින අවස්ථාවක ඔවුන් තුළ ඡන්දයක් පිළිබඳ මානසිකත්වයක් නැහැ”යි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති...