මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

ඡන්දය කල් දැමීම පසුපස සැඟවුණු කැබිනට් භූමිකාව හෙළිවෙයි

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් යළි දැනුම් දෙන තුරු ඇප මුදල් භාර නොගන්නා ලෙස නියෝග කරනු ලබමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත...

පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 9 වැනිදා නොපවැත්වේ – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 9 වැනිදා නොපවැත්වෙන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. එම කොමිසම නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, ඡන්ද...

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක්

මුදල් නොමැතිවීම හේතුවෙන්, පළාත් පාලන මැතිවරණය පොරොන්දු වූ පරිදි ලබන මස නව වැනිදා පැවැත්වීමට නොහැකි වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව...