මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක්

මුදල් නොමැතිවීම හේතුවෙන්, පළාත් පාලන මැතිවරණය පොරොන්දු වූ පරිදි ලබන මස නව වැනිදා පැවැත්වීමට නොහැකි වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව...

පළාත් පාලන ඡන්දයට විවිධ බාධා කිරීම් 20ක් – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති

පළාත් පාලන ඡන්දයට විවිධ බාධා කිරීම් විස්සක් පමණ සිදුවී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, (11)වැනි දා දිස්ත්‍රික් සහ සහකාර මැතිවරණ...

මැතිවරණය නියමිත දිනට පැවැත්විය හැකිද නැතිද යන පිළිබඳ දැනුම්වත් කරන්න

මැතිවරණ කොමිසම, මහා භාණ්ඩාගාරය සහ රජය එක තැනකට රැස්වී මැතිවරණය වෙනුවෙන් මුදල් දිය හැක්කේ කවර කාලයකදී ද යන්න ගැන හොඳින්...