මැඩිල්ලේ හිමි

අලි සබ්රිට මින් ඉදිරියට අපහාසයක් වන අන්දමේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් නොකරන බවට මැඩිල්ලේ හිමිගෙන් ප්‍රකාශයක්

අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතාට අපකීර්තියක් හා අපහාසයක් වන අන්දමේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් මින් ඉදිරියට නොකරන බව සිංහලේ සංවිධානයේ...

බැසිල්ගේ ජනාධිපතිකමට මැඩිල්ලේ හිමිගෙන් කොක්කක්

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය සහිත බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙරට මීළඟ ජනාධිපති වීමේ උත්සාහයක් පවතින බව සිංහලේ සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමි...

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දක්‍ෂ දේශපාලඥයෙක් නොවෙයි – මැඩිල්ලේ හිමි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගෝටාභය දක්‍ෂ දේශපාලඥයෙක් නොවෙන බවත් ඔහුට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නොමැතිව ගමණක් නැති බවත් ඔහු දේශපාලනමය ලෙස අත්දැකීම්...