මහජන බැංකුව

ලඟදීම රුපියල ( 300.00ක් දක්වා) තවත් බාල්දු වෙන ලකුණු

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු කිහිපයක් එනම් මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව සහ සම්පත් බැංකුව යන බැංකු හතර...

මහජන බැංකුව චීන අසාදු ලේඛනයෙන් ඉවතට

කොළඹ පිහිටි චීන තානාපති කාර්යාලයේ ආර්ථික හා වාණිජ්‍ය කාර්යාලය විසින් මහජන බැංකුව අසාදු ලේඛනයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. චීන සමාගමක් මගින්...

පොහොර, පළිබෝධනාශක, වල් නාශක දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමට මහජන බැංකුවෙන් “සාරභූමි‘‘ ණය යෝජනා ක්‍රමය

පොහොර,පළිබෝධනාශක, වල් නාශක දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මහජන බැංකුව ‘‘සාරභූමි‘‘ නමින් ණය යෝජනා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී තිබේ. ඒ යටතේ සහනදායි...