මරික්කාර්

කොරෝනා ආසාදන තත්වය භාවිතා කරමින් දැවැන්ත දූෂණ වංචාවක් !

රටේ දැනට පවතින කොරෝනා ආසාදන තත්වය උපයෝගී කරමින් රට තුළ දැවැන්ත දූෂණ වංචාවක් සිදුවෙමින් පවතින බව විපක්ෂ මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර්...

(VIDEO) අන්තවාදියො ජාතිවාදියො ඔක්කොම දැන් එහෙ – මරික්කාර්

අන්තවාදියො, ජාතිවාදියො සියල්ල දැන් ආණ්ඩුවත් සමග සිටින බව සමගි ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා සදහන්...