නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය

ඉන්ධන ගබඩා කිරීමට කොළඹ වරායේ වටිනා ඉඩම් කැබැලි 4ක් ආයෝජකයකුට

නැව්වලට සහ ගුවන් යානාවලට සැපයීම සඳහා ඉන්ධන ගබඩා කිරීමට (bunkering fuel) කොළඹ වරායේ වටිනා ඉඩම් කැබැලි හතරක් ආයෝජකයකුට ලබාදීමට කටයුතු...

කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පිවිසෙන ඉහළ ආදායම්ලාභී ගුවන් මගීන් සදහා ”රන් මාවත” (Gold Route)

කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පිවිසෙන ඉහළ ආදායම්ලාභී ගුවන් මගීන් සදහා ”රන් මාවත” (Gold Route) නමින් නව සේවා පර්යන්තයක්, වරාය, නාවික...

නැව් සමාගම්වලට කෝටි 2520ක මුදලක් මෙතෙක් ගෙවා නෑ; භාණ්ඩ රැගෙන ඒමේ කටයුතු අඩාල විය හැකී

ලබාගත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා වෙනුවෙන් නැව් සමාගම්වලට රුපියල් කෝටි දෙදහස් පන් සිය විස්සකට වැඩි මුදලක් මෙතෙක් ගෙවා නැති හෙයින් එම...