තර්ජනය

මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳව පූර්ණ සහ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් කරන්න

මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට එල්ල වී ඇති තර්ජන හේතුවෙන් ඔහු සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳව සිය කනස්සල්ල පල කරන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ...

ඇමෙරිකාවේ සතුන්ගේ 40%ක්, ශාක වලින් 34%ක් වදවී යාමේ අවධානමක

ඇමෙරිකාවේ විශාල ශාක හා සතුන් රැසක් වදවී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ දී සිටින බව නවතම අධ්‍යනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. එම සමීක්ෂණයට අනුව...

මෙරට පක්‍ෂි විශේෂ 244ක් අතුරින් 81ක් වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා

මෙරට පක්‍ෂි විශේෂ 244ක් අතුරින් 81ක් වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය පවසයි. දැඩි ලෙස...