ජාතික ජන බලවේගය

රනිල්ගෙ ආණ්ඩුව ඉන්නේ අපායේ ඉන්ටර්වල් එකක; වැඩි වෙලාවක් මේ ඉන්ටර්වල් එක තියෙන්නේ නැහැ – ටිල්වින් සිල්වා

“රනිල්ගෙ ආණ්ඩුව ඉන්නේ අපායේ ඉන්ටර්වල් එකක,” යැයි ජ.වි.පෙ. ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා පැවසීය. “ඒ අපායේ ඉන්ටර්වල් එක අපි ඉක්මනින් ඉවර...

කාළ රාමුව හෝ වගකීම් පිළිබද නිශ්චිත පැහැදිලි කිරීමක් නැති නිසා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ – ජාතික ජන බලවේගය

ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කරන සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ කාළ රාමුව හෝ වගකීම් පිළිබද නිශ්චිත පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති බැවින් එවැනි සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට...

ජනතාව සහ පාර්ලිමේන්තු සභාව අතර විශාල ප්‍රතිවිරෝධයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා – අනුර දිසානායක

මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට යම් ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන කඳවුරක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ කඳවුරත් එක්ක මතවාදී ක්‍රියාකාරීත්වයක් අවශ්‍ය බව ජාතික ජන බලවේගයේ...