ජාතික ජන බලවේගය

පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

මාර්තු 9 වනදා පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා, ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී...

ඉදිරි ආණ්ඩුවක දී ජාතික ජන බලවේගයෙන් නව ව්‍යවස්ථාවක් – ටිල්වින් සිල්වා

ජාතික ජන බලවේගයේ ඉදිරි ආණ්ඩුවක දී නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසයි....

මැතිවරණයකට බාධා කරන ඕනෑම නිලධාරියකු හෝ පුද්ගලයෙකු වසර තුනක් හිරේට යැවිය හැකි

මැතිවරණයකට බාධා කිරීමේ වරදට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් යටතේ අවුරුදු තුනක් හිරේට යවන...