ජාතික ජන බලවේගය

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 17කින් සම්මත වෙයි

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 17කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී (18) පස්වරුවේ සංශෝධන සහිතව සම්මතවිය. පනතට පක්ෂව ඡන්ද 23 ලැබුණ අතර ඊට...

ආණ්ඩුව සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන්ට සමානයි – අනුර කුමාර දිසානායක

මේ පාලනය සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් නැවක් අල්ලා ගැනීමෙන් පසු ඇතිවන තත්වයට සමාන යැයි ජාතික ජන බලවේගය පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර...

මසකට පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට රු 100,000ක් අවශ්‍ය පවුලකටත් මෙවර අයවැයෙන් බදු ගසයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්ත අනුව ලංකාවේ හතර දෙනකුගෙන් යුතු පවුලකට මාසයක් පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂයක හෝ ලක්ෂ එකහමාරක...