ජාතික ජන බලවේගය

අනුර කුමාර ඉන්දීය විදේශ ඇමති, ඉන්දීය ජාතික ආරක්‍ෂක උපදේශක හමුවෙයි

ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක සහභාගි වී සිටින ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා (05) පෙරවරුවේ ඉන්දියානු විදේශ අමාත්‍යාංශයේදී ඉන්දියානු...

ජාතික ජන බලවේගය(NPP) හැටන් ප්‍රකාශයට අත්සන් තබයි

ජාතික ජන බලවේගය විසින් (15) හැටන් නගරයේ DKW ශාලාවේ පැවැත් වූ සමුළුවේදී ‘හැටන් ප්‍රකාශය’ට අත්සන් තබා තිබේ. දෙමළ ජනයා මෙරටට...

පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

මාර්තු 9 වනදා පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා, ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී...