ජනාධිපති ධුරය

මිගෙල් ඩයස් කැනැල් යළි කියුබා ජනාධිපති ධුරයට පත් වෙයි

කියුබා ජනාධිපති මිගෙල් ඩයස් කැනැල් යළි එම ධුරයට තෝරා පත්කර ගෙන තිබෙනවා. කියුබා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති ඡන්ද විමසීමකින් අනතුරුව ජනාධිපති මිගෙල්...

ෂී ජින්පින් 3වැනි වරටත් චීනයේ ජනාධිපති ධුරයට පත්කර ගනී

චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් තෙවැනි ධුර කාලයක් සඳහා ජනාධිපති ධුරයට පත්කර ගැනීම සිදුවිය. ඒ, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඒකමතික අනුමැතිය ඒ...

ඉන්දියාවේ ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ප්‍රථම ආදිවාසී කාන්තාව බවට ද්‍රව්පති මුර්මු පත්විය

ඉන්දියාවේ අභිනව ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ද්‍රව්පදි මුර්මුට විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්ද හිමිවී තිබීම විශේෂත්වයක් බව දේශපාලන විචාරකයන් පවසනවා....