ජනපති

ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සමාජ පිහිටුවීම වැඩසටහන ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

පාසල් සිසුන්ගේ දැනුවත්භාවය සහ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි තෝරාගත් පාසල් 100ක ‘ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ...

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස්කර දෙන ලෙස ඉල්ලා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක්...