ගුවන් ගමන්

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඊශ්‍රායලය අතර ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව නවතා ඇති බව එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති නිමල් බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කර...

ප්‍රංශයෙන් කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීමට ගුවන් ගමන් තහනමක්

කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස දේශීය කෙටි දුර ගුවන් ගමන් තහනම් කිරීමට ප්‍රංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. විකල්පයක් ලෙස දුම්රිය...