ගුවන් ගමන්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට චීන ජනාධිපතිගෙන් විශේෂ පණිවිඩයක්, දෙරට අතර ගුවන් ගමන් වාර වැඩි කිරීමටද පියවර

චීන ජනාධිපති ෂී.ජින්.පින් එවූ විශේෂ පණිවිඩයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත මෙරට චීන තානාපති චී සෙන් හොන්ග් විසින් භාරදී තිබේ....

මාලදිවයිනේ “මෝල්ඩීවියන් එයාර්” ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් අත්හිටුවයි

ආර්ථික අභියෝග, විරෝධතා සහ නොසන්සුන්තා හේතු සඳහන් කරමින් මාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන මෝල්ඩීවියන් එයාර් ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා තිබේ.‍ එරට...

You may have missed