ගුවන් ගමන්

මාලදිවයිනේ “මෝල්ඩීවියන් එයාර්” ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් අත්හිටුවයි

ආර්ථික අභියෝග, විරෝධතා සහ නොසන්සුන්තා හේතු සඳහන් කරමින් මාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන මෝල්ඩීවියන් එයාර් ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා තිබේ.‍ එරට...

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මොස්කව් නගරයට ගුවන් ගමන් නතර කරයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාවේ මොස්කව් නගරය අතර සිදුකළ ගුවන් ගමන් (28) සිට අත්හිටුවීය. පාලනය කළ නොහැකි...

ශ්‍රී ලංකාව සහ නෙදර්ලන්තය අතර ද්විපාර්ශ්වික ගුවන් සේවා ගිවිසුමකට අත්සන් කිරිමට සැලසුම් කරයි

දෙරට අතර සෘජු ගුවන් මගී හා භාණ්ඩ ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරිම මෙහි අරමුණයි. මෙමගින් ශ්‍රී ලංකාව හා නෙදර්ලන්තය අතර සංචාරක,...