ගුරුවරුන්

ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැ; වැරැදි දේවල්වලට දරුවන් යොමුවෙනවා. යළි පාසල් වසන්න එපා – කාදිනල් හිමි

ඔන්ලයින් ඔස්සේ අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැති බවත් වැරැදි දේවල්වලට දරුවන් යොමුවීම සිදුවන බවත් එබැවින් යළි පාසල් වසා තබන්න එපා කියලා ඉල්ලා...

ONLINE ඉගැන්වීම් නොකරන ලෙසට තර්ජනය කරන්නේ නම් CIDට පැමිණිලිකළ හැකි

මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරන ගුරුවරුන්ට එම ඉගැන්වීම් කටයුතු නොකරන ලෙසට යම් පාර්ශවයක් විසින් තර්ජනය කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව...

(VIDEO) පාර්ලිමේන්තු කොරෝනා පොකුරක් බිහි වෙයි ; ආණ්ඩුව හදන්නේ චෝදනා ගුරුවරු පිට දාන්න

පාර්ලිමේන්තු පොකුරක් බිහි වන ලකුණු; පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිප් වෙදආරච්චි හට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත. මන්ත්‍රීවරයා...