ගුරුවරුන්

ගුරු ඇඳුම ගැන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මත විමසුමක්

ගුරු ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් දිවයින පුරා සියලු ගුරුවරුන්ගේ මතය විමසීමට ලංකා ගුරු සංගමය තීරණය කර තිබේ. එහි ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා...

“NGO වලට අවශ්‍ය පරිදි පාසල් නිල ඇඳුම වෙනස් කරන්න බැහැ හයිටි රාජ්‍යයත් බිඳ වැටුණේ එහෙමයි – විමල්

එන්.ජී.ඕ. වලට අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම්වලට අනුව ගුරුවරියන්ගේ හෝ පාසල් ළමයින්ගේ නිල ඇඳුම වෙනස් නොකරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු...

ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැ; වැරැදි දේවල්වලට දරුවන් යොමුවෙනවා. යළි පාසල් වසන්න එපා – කාදිනල් හිමි

ඔන්ලයින් ඔස්සේ අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැති බවත් වැරැදි දේවල්වලට දරුවන් යොමුවීම සිදුවන බවත් එබැවින් යළි පාසල් වසා තබන්න එපා කියලා ඉල්ලා...