කැබිනට් අනුමැතිය

තවත් පාසැල් සිසුන් මිලියනයකට සම්පුර්ණ පෝෂ්‍යදායි දිවා ආහාර වේලක්

දැනට ක්‍රියාත්මක පාසැල් දිවා ආහාර වැඩසටහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් තවත් පාසැල් සිසුන් මිලියනයකට සම්පුර්ණ පෝෂ්‍යදායි දිවා ආහාර වේලක් ලබා දීමට...

අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීමට ඩොලර් කෝටි 10ක් කඩිනමින් – කැබිනට් අනුමැතිය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ මිලදීගැනීම සඳහා වෙනත් ව්‍යාපෘති දෙකකට ලැබී ඇති ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 10ක මුදලක් කඩිනමින්...

නගර සභා 7ක් මහනගර සභා බවටත් ප්‍රාදේශීය සභා 3ක් නගර සභා ලෙසටත් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

නගර සභා 7ක් මහනගර සභා බවට පත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය...