කැබිනට් අනුමැතිය

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙක්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරී සමන් ජයසිංහ මහතා නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ අනුව 2023 වසරේ...

කැබිනට් අනුකමිටු දෙකක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ජන කොටස් අතර සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස ජනාධිපතිවරයාගේ සභාපතීත්වයෙන් සමන්විත සංහිඳියාව පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව ස්ථාපිත කිරීමට...

වෛද්‍යවරුන් විශ්‍රාම යාමේ වයස වසරකින් දීර්ඝ කරයි

වෛද්‍යවරුන් විශ්‍රාම යාමේ වයස වසරකින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ අනුව වයස අවු....