කමිටු

තවත් කමිටු පත් කිරීමේ තේරුම කුමක්ද? මේවා ඇස්බැන්දුම් – කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්

චැනල් 4 නාළිකාව හෙළි කළ කරුණු පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා කමිටු පත් කිරීම ද පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයා බැලීමට පත්කළ...

කොවිඩ් මෘතදේහ භූමදානය පිළිබඳ පත් කළ කමිටු දෙක පරස්පර දැඩි මතයන් දෙකක

කොවිඩ් මෘතදේහ භූමදානයට අවසර දිය හැකිද යන්න සොයාබැලීම සඳහා පත් කළ කමිටු දෙක ඒ පිළිබඳ එකිනෙකට පරස්පර දැඩි මතයන් දෙකක්...

කුරුණෑගල රාජ සභා ගොඩනැගිල්ල විනාශ කිරීම, අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න – කමිටුවෙන් අගමැතිට උපදෙස්

කුරුණෑගල රාජ සභා ගොඩනැගිල්ල විනාශ කිරීම, අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න, කමිටුවෙන් අගමැතිට උපදෙස්, නීතිපතිවරයා ද උපදෙස් ලබා දී...