කතානායක

පාර්ලිමේන්තුවේ පස්වැනි සභා වාරයේ මුලසුන දරන සභාපති නාමාවලිය

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පස්වැනි සභා වාරයේ මුලසුන දරන සභාපති නාමාවලිය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට (08) ඉදිරිපත් කළේය. මේ...

පනත් කෙටුම්පත් පහකට කතානායකගේ සහතිකය

පාර්ලිමේන්තුවේදි පසුගියදා සම්මත කෙරුණු පනත් කෙටුම්පත් පහකට කතානායකවරයා (17) සිය සහතිකය සටහන් කළේය. කතානායකවරයා මෙසේ සහතිකය සටහන් කළේ සිවිල් නඩු...

සමාජ මාධ්‍ය නියාමන පනතට එරෙහිව පෙත්සම් 34ක් – කතානායක

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත (සමාජ මාධ්‍ය නියාමන) සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම් 34ක පිටපත් තමාට ලැබී ඇතැයි...