ඖෂධ නිෂ්පාදන

රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටල ලක්ෂය පරිත්‍යාගයක්, ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝන චෝදනා චන්න ජයසුමන ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කට්ටල 100,000ක් ලැබී ඇති හෙයින් මේ වන තෙක් එම කට්ටල...

මෙරට විශාලතම ඖෂධ නිෂ්පාදන ‘මොරිසන්’ කර්මාන්තශාලාව – අග‍මැති විවෘත කරයි

මෙරට විශාලතම ඝන ඖෂධ නිෂ්පාදකයාවන හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස් පීඑල්සී සමාගමට අනුබද්ධිත මොරිසන් පීඑල්සී සමාගම, නවීන තාක්ෂණයෙන් අනූන ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව සහ...