ඒකාබද්ධ නිවේදනය

මානව හිමිකම් සංවිධාන 7ක් වසන්ත වහා නිදහස් කරන්නැයි ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ අත්තනෝමතික ලෙස රඳවා තබා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා රජය වහා අවසන් කළ යුතු...

ආර්ථික අර්බුදයට හොඳම විසඳුම ආර්ථික යාන්ත්‍රණය පෙරට වඩා වේගවත් කිරීම පමණයි – සංගම් අටක ඒකාබද්ධ නිවේදනය

ජීවිත හා දේපළ විනාශ කෙරෙමින් සමාජීය හා දේශපාලන අර්බුදයක් බවට පත්වන ආර්ථික අර්බුදයට හොඳම විසඳුම ආර්ථික යාන්ත්‍රණය පෙරට වඩා වේගවත්...

මල්වතු, අස්ගිරි, අමරපුර, රාමඤ්ඤ නිකායන්හි මහ නායක හිමිවරුන් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක්

රට තුළ උද්ගත වී ඇති වත්මන් සමාජ, ආර්ථික අර්බුදය කඩිනමින් විසඳීමට ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් මල්වතු, අස්ගිරි, අමරපුර, රාමඤ්ඤ නිකායන්හි මහ...

You may have missed