ඉම්රාන් මහ්රූෆ්

කාදි උසාවි ක්‍රමයේ වරදක් ඇති නම් එය ප්‍රතිසංස්කරණය කර ස්ථාපිත කළ යුතු මිස එය අහෝසි කිරීම යහපත් තීරණයක් නොවේ

කාදි උසාවි ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ මේ වනවිට ගෙන ඇති උත්සාහය ඉස්මතු කරමින් එහි වරදක් ඇති නම් එය නිවැරදි කර ප්‍රතිසංස්කරණය කර...

රිෂාඩ් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය අන්තවාදීන් සතුටු කිරීමේ දේශපාලන උපායක් – ඉම්රාන් මහ්රූෆ්

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය රජය කෙරෙහි අතෘප්තිමත් අන්තවාදීන් සතුටු කිරීම සඳහා වූ දේශපාලන උපක්‍රමයක් බව...

සිංහරාජය නම් සංවර්ධනය! විල්පත්තුව නම් ජාතිවාදය! – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන්

සිංහරාජ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය ලෙස බලන දේ විල්පත්තුවට ජාතිවාදයක් ලෙස බැලූ බව, සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහ්රූෆ් මහතා විසින්...