ඉන්දියාව

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අත පෙවීමට ඉන්දියාව උත්සාහ: අත පෙවීමෙන් කිසිඳු ඵලක් නැත – අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සහ 19 වන සංශෝධන රටට සාපයක් වී ඇත. මෙම සංශෝධන දෙකටම නව රජය අවසානයක් දැකීමට කටයුතු...

ඉන්දියාව පසෙකලා දෙමළ ජනයාට විසඳුමක් සෙවිය නොහැකියි – නීතිඥ ශ්‍රීකාන්තා

ඉන්දියාව පසෙකලා ලංකාවෙ පවතින දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලුවට සාධාරණ විසදුමක් දිනා ගත නොහැකියි යන යතාර්ථය අපේ ජනතාව තේරුම් ගත යුතු බව...