ඉන්දියාව

ශ්‍රී ලංකාව ලද දරුණු පරාජය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ඉන්දීය කණ්ඩායමට ‌එරෙහිව තිරුවානන්තපුරම්හිදී පැවැති තෙවැනි එක්දින තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව ලද දරුණු පරාජය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා...

ඉන්දියාවේ පළමු ඩිජිටල් විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරයි

නව වසරේදී ඉන්දීය උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරමින් පළමුවරට ඩිජිටල් විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි එරට මාධ්‍ය...

‘කංජිපාන ඉම්රාන්’ තමිල් නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේස්වරම් වෙත පැන ගොස්

‘කංජිපාන ඉම්රාන්’ හෙවත් මොහොමඩ් නජීම් මොහොමඩ් ඉම්රාන් තමිල් නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේස්වරම් වෙත පැන ගොස් ඇතැයි ‘ද හින්දු’ වාර්තා කරයි. එම...