ක්‍රීඩා

රෝයල්-තෝමියන් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනකුටම කොරෝනා, බිග් මැච් කල් යයි

රාජකීය සහ ශාන්ත තෝමස් පාසල්වල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිසුන් කිහිප දෙනෙකුම කොරෝනා ආසාදිත වීම හේතකොට ගෙන රෝයල්-තෝමියන් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම දින...

ආසියානු බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ ලෝකඩ පදක්කමක් ශ්‍රී ලංකාවට

උස්බෙකිසථානයේ පැවැත්වෙන ආසියානු බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ කිලෝ ග්‍රෑම් 55 බර පන්තියේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉසුරු කුමාර සමත්...