ක්‍රීඩා

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ අභියාචනා සඳහා කමිටුවක්

ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක හෝ සම්මේලනයක යම් තීරණයකින් හෝ ක්‍රියාවකින් අතෘප්තියට පත්වන අවස්ථාවල දී අභියාචනා කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා....

ලෝක රෙස්ලින් සංවිධානයේ(WWE) ප්‍රධානියා වින්ස් මැකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඊ(WWE) නමැති ලෝක රෙස්ලින් සංවිධානයේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා. ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඊ(WWE) ආයතනය කුඩා රෙස්ලින් සංවිධානයක සිට...

පොදුරාජ්‍ය මාණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නම් කරයි

එළඹෙන 28වනදා ආරම්භවන පොදුරාජ්‍ය මාණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නම් කර තිබෙනවා. 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම සංචිතයේ...