ක්‍රීඩා

(PHOTOS) ලෝක කුසලාන විජයග්‍රහණයේ 25 වැනි ජාතික සැමරුම – අගමැති අතීතය ආවර්ජනය කරයි

අතීතයේ තිබූ සාමූහික හැඟීම වර්තමානයට ගෙන ආවොත් අපට නැවත වතාවක් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට හැකි බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ...

දඹුල්ලේ ඉඩම් වංචාවක් සම්බන්ධ වාර්තාව : කුමාර සංගක්කාර සහ ඔහුගේ බිරිඳට එරෙහිව මාධ්‍ය මෙහෙයුමක් ද?

කුමාර සංගක්කාර සහ ඔහුගේ බිරිඳ ට එරෙහිව පතළ ගණයේ මාධ්‍ය මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මකව ඇත. නිර්භීත කෙලින් කතා කරන කීර්තිමත් පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව...

නමක් ගමක් නැති සිසුවෙක්ගෙන් නාලන්දට කෝටි 11/2ක පැසිපන්දු පිටියක්

කිසිදු නමක් සදහන් නොකොට කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ ආදි සිසුවකු රුපියල් මිලියන 15ක සිය පෞද්ගලික ධන වියදමින් ගෘහස්ත පැසිපන්දු ක්‍රීඩා පිටීයක්...