දේශීය පුවත්

ද්‍රවිඩ තරුණයන් ආයුධ අත දැරීමට හේතුව ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ දේශපාලනඥයෝ – ජනාධිපති නීතිඥ තවරාසා

S.W.R.D බණ්ඩාරනායක - සෙල්වනායගම් ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන්, ද්‍රවිඩ තරුණයන් ආයුධ අත දැරීමට සිදු වූ බව ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ නායක...

ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික වන උප්පැන්න සහතික මේ නායකත්වය යටතේ මේ රටේ කෙරෙන්නේ නැහ – විමල් (Video)

නිකුත් කිරීමට නියමිත නව උප්පැන්න සහතිකයේ ජනවර්ගය යන ශීර්ෂය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට සියලු උප්පැන්න සහතිකවල ශ්‍රි ලාංකික යනුවෙන් පමණක්...

කුරුණෑගල රාජ සභා ගොඩනැගිල්ල විනාශ කිරීම, අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න – කමිටුවෙන් අගමැතිට උපදෙස්

කුරුණෑගල රාජ සභා ගොඩනැගිල්ල විනාශ කිරීම, අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න, කමිටුවෙන් අගමැතිට උපදෙස්, නීතිපතිවරයා ද උපදෙස් ලබා දී...