දේශීය පුවත්

හිස්බුල්ලාගේ පුනානි බැටික්ලෝ කැම්පස් ගැන විගණකාධිපතිගේ අනාවරණය

මතභේදයට තුඩුදුන් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලාගේ පුනානි - බැටික්ලෝ කැම්පස් පුද්ගලික සමාගම (පුනානි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන) ආරම්භ කර...

“ජගත් මාමා කිව්ව නිසා මම බොරු කිව්වා” – තරුණ භික්ෂුව මිනුවන්ගොඩ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සත්‍යය හෙළි කරයි!

පාස්කු ප්‍රහාරයට පසුව 2019 මැයි මාසයේ 13 වන දින මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අසත්‍ය සිදුවීමක් මත සිදු වූ...