සෞඛ්‍යය

අක්ෂි රෝහලේ සැත්කම්වලින් පසු සංකුලතා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

ජාතික අක්ෂි රෝහලේ සැත්කම්වලින් පසු රෝගීන් කිහිපදෙනෙකුට සංකුලතා ඇතිවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා...

රෝගාබාධ රැසකට වායු දූෂණය හේතුවී ඇත – වසර 10ක සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වේ

මිනිසාට ඇතිවන රෝගාබාධ රැසකට වායු දූෂණය හේතුවී ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ පරිසර සංවිධානයක් වසර 10ක කාලයක්...

නවක වෛද්‍යවරුන් 1320 දෙනෙකුට රජයේ නව පත්වීම්

නවක වෛද්‍යවරුන් 1320 දෙනෙකුට රජයේ නව පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතය බවත්, ලබන 25 වනදා සිට එම පත්වීම් ක්‍රියාත්මක බවටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය...