සෞඛ්‍යය

කොවිඩ්ව එන්නත ගැන සෞඛ්‍ය අංශ වලින් දැනුම්දීමක්

කොවිඩ් වසංගතය පාලනය සඳහා ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමාගම හඳුන්වාදුන් එන්නතින් අතුරු ආබාධ ඇතිවන බවට බ්‍රිතාන්‍ය මහාධිකරණයක් ඉදිරියේ එම සමාගම පිළිගත් පසුබිමක එන්නත...

සියලුම දන්සල් ලියාපදිංචියට පියවර

වෙසක් පොහොයට සමගාමීව සංවිධාන කරන දන්සල් සඳහා අව්‍යශය සෞඛ්‍යමය උපදෙස් ලබා දීමට සූදානම් බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසයි. ලඟම...

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් අත්අඩංගුවට ගන්න පොලීසියේ අවධානය

ව්‍යාජ බලපත්‍ර සහ සහතික පෙන්වමින් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යනු ලබන සුදුසුකම් නොලත් වෛද්‍යවරුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසියේ අවධානය යොමුවී තිබේ....